Little tricks
for the big fix.

Bendrai finansuoja Europos sąjunga

Geopolimerų injekcijų vystymas

Projekto tikslas – vykdant MTEP veiklas ištirti geopolimerais injektuoto grunto savybes.

Šie projekto metu atlikti tyrimai leis sukurti duomenų bazę bei apibendrinti skirtingų gruntų savybes po injektavimo. O gauti duomenys prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo. Projektas įgyvendinamas pagal plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklą „Skatinti inovacijų pasiūlą“.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų.
Projekto biudžetas – 467 474,42 Eur.
ES fondo skirta finansavimo suma – 357 896,29 Eur.
Projekto įgyvendinimo trukmė 2024 m. birželio – 2026 m. birželio mėn.